Blog

İSG Kapsamında Elektronik Kilitli Dolap Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında (İSG) Elektronik Kilitli Dolap Uygulamaları

Bu yazımızda Gıda ürünleri imalatı sektöründe İSG kapsamında elektronik kilit uygulamalarını konu edineceğiz.

Türkiye’de resmi kurumların 2020 yılı verilerine göre “Gıda Ürünleri İmalatı” sektörü 50.000’e yakın iş yeri ve 500.000’e yakın personeli ile sektörel büyüklük bakımından 10. sırada yer almaktadır.

Gıda üretimi, birkaç kişiden oluşan mikro ölçekten, binlerce personeli olan makro ölçeğe kadar büyüklükteki üretim tesislerinde gerçekleşir. Farklı üretim yöntemleri ve 30’dan fazla teknoloji disipilinini kullanan gıda endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kompleks bir yapıdadır. Gıda Üretimi yapılan tesislerde çalışan personelin kişisel eşyaları ve mola yeri düzenleri ayrıca ele alınması gerekliliği bulunmaktadır.

Bu bağlamda;
Personelin kişisel eşyası kullanımında olan,
- Kolye, küpe, yüzük, saat gibi takılar,
- Cep telefonu,
- Sigara paketi - çakmak
gibi eşyalarla üretim alanına girilmesi ve kişisel eşyalarla çalışılması; Çalışanın kendisine, işyerine ve çalışılan iş ekipmanlarına zarar verme riski taşımaktadır.

Personelin bu iş sağlığı ve güvenliği riski oluşturan kişisel eşyalarının mola zamanlarında kolay erişebilir bir yerde muhafaza altında tutulabilir olması, çalışan memnuniyetinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Elektronik kilitli küçük gözlü dolap ve kutular bu amaca hizmet için ideal çözüm sunmaktadır.

Mola Yeri Tasarımında Elektronik Kilitli Dolaplar/Kutular

Genelde büyük sanayi kuruluşları binlerce metrekare alanlarda üretim yapmaktadır. Bu büyük mekansal yapı nedeniyle, tahsis edilen personel dolabına personelin, mola süresince ulaşım neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle işçinin mola süresini en verimli bir şekilde kullanacağı mola alanlarında, masa sandalyenin yanı sıra küçük gözlü ve elektronik kilitli emanet dolapları veya kutu kümeleri konumlanması uygun olacaktır. Böylece hem personel memnuniyeti sağlanmakta, hem de kişisel eşyalardan kaynaklanabilecek olası riskler en aza indirebilmektedir.

Neden Elektronik Kilitli Dolap ?

Elektronik kilitler, herhangi bir anahtar gereksinimi olmadan kullanılabilir olduklarından dolayı kullanımı kolay saklama alanı olanağı sağlamaktadır. Personel boş bulunan dolaba kişisel eşyalarını koyup, kendisinin belirleyeceği 4 haneli bir şifre ile kilitlemeyi gerçekleştirip, ihtiyaç anında şifresini girip kilidi açarak şahsi eşyalarını kolayca alabilir. Şifre unutmalarına karşın işletme/atölye sorumlularının veya güvenlik amirliğinin bildiği “master şifre” ile kilit açılabilir. Ayrıca elektronik şifreli dolap kilitleri RFID ( Proximty - Mifare v.b) “personel kartları” ile de kullanılma özelliği taşıyabilmektedir. Bunun yanı sıra gelişen teknoloji ile “online elektronik dolap kilitleri” sayesinde, dolapların uzaktan yönetimi, açılıp kapatılması ve kullanım kayıtlarının izlenmesi de olanaklıdır.

Elektronik kilit kullanılmasının faydalarını özetlersek;

Çalışan mola alanlarına tesis edilecek Elektronik dolap kilitleri kullanılması durumunda;
o Çalışan, kişisel eşyalarını güvenli bir ortamda muhafaza edebildiği ve kolayca ulaşabildiği için çalışan memnuniyetini sağlanmaktadır,
o Çalışanın şahsi eşyalarını üretim esnasında yanında bulundurması nedeniyle iş verimi kayıpları en az indirilmekte, işe yoğunlaşma sağlanmaktadır,
o Dikkat dağınıklığı nedeniyle olası iş kazaları (dikkatin şahsi telefonunda olması gibi) risklerinin en aza indirilmesine katkı sağlamaktadır,
o Çalışanın kişisel eşyalarından dolayı olabilecek iş kazaları önlenebilecek ve üretilen ürüne verilebilecek zararlarla beraber kullanılan iş ekipmanlarına verilebilecek olan hasarlar da önlenecektir. Böylece İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin minimize edilerek en aza indirilmesi sağlanmış olacaktır.

Gıda kuruluşlarındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının yanı sıra İnsan Kaynakları sorumlularının bu ayrıntıları dikkate alarak, çalışan mola yerlerinde “elektronik kilit mola emanet dolapları” tesis ve tahsis edilmesini sağlayabilirler. Böylece olası riskleri önlemede ve iş yeri düzenine çağdaş bir çözüm sunmanın yanı sıra, çalışan memnuniyetine katkı sağlanacaktır.

Scroll